SEMAKAN TAWARAN PROGRAM LATIHAN SEPARA PERUBATAN SESI JANUARI 2022 BERMULA PADA 14 DISEMBER 2021 PUKUL 8:00 PAGI


(Untuk sebarang pertanyaan emel kepada praperkhidmatan@moh.gov.my)
contoh : 777712036212
Maklumat Terkini

PROGRAM LATIHAN SEPARA PERUBATAN SESI JANUARI 2022:

  • Program Latihan Separa Perubatan Sesi Januari 2022 akan dilaksanakan dan melibatkan penawaran 11 program. Tarikh lapor diri dijadualkan pada 3 Januari 2022 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM). Calon yang ditawarkan latihan WAJIB untuk melengkapkan dos vaksinasi COVID-19 dan menunjukkan bukti vaksinasi semasa melapor diri di ILKKM. Bagi calon yang TIDAK BOLEH mengambil vaksin COVID-19 atas sebab-sebab perubatan atau sebab lain yang disahkan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar, sila kemukakan dokumen/ bukti bagi pengecualian penerimaan vaksin COVID-19'.