UNTUK MAKLUMAN, SISTEM AKAN DITUTUP DARI 23 – 26 DISEMBER 2022 BAGI URUSAN PENTADBIRAN. SISTEM AKAN DIBUKA SEMULA PADA 27 DISEMBER 2022 (SELASA) PUKUL 9.00 PAGI.


(Untuk sebarang pertanyaan emel kepada praperkhidmatan@moh.gov.my)
contoh : 777712036212
Maklumat Terkini

PROGRAM PRA PERKHIDMATAN SESI JANUARI 2023

  • Tarikh lapor diri Program Pra Perkhidmatan bagi calon pelatih kursus Diploma Kejururawatan (Program Peralihan) dijadualkan pada 3 Januari 2023 (Selasa) di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM).
  • Tarikh lapor diri bagi calon pelatih Program Pra Perkhidmatan dijadualkan pada 9 Januari 2023 (Isnin) di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM).
  • Program Pra Perkhidmatan bagi sesi Januari 2023 akan dilaksanakan dan melibatkan penawaran 11 program.
  • Calon pelatih yang ditawarkan latihan adalah WAJIB untuk melengkapkan dos vaksinasi COVID-19 dan menunjukkan bukti vaksinasi semasa melapor diri di ILKKM.
  • Bagi calon yang TIDAK BOLEH mengambil vaksinasi COVID-19 atas sebab-sebab perubatan atau sebab lain yang disahkan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar, sila kemukakan dokumen/bukti yang menyatakan pengecualian penerimaan vaksin COVID-19.