UNTUK MAKLUMAN, SISTEM AKAN DITUTUP DARI 23 – 26 DISEMBER 2022 BAGI URUSAN PENTADBIRAN. SISTEM AKAN DIBUKA SEMULA PADA 27 DISEMBER 2022 (SELASA) PUKUL 9.00 PAGI.


(Untuk sebarang pertanyaan emel kepada praperkhidmatan@moh.gov.my)
contoh : 777712036212
Maklumat Terkini

TARIKH SEMAKAN TAWARAN DAN PENEMPATAN CALON PELATIH
PROGRAM PRA PERKHIDMATAN SESI JULAI 2023

SEMAKAN TAWARAN DAN PENEMPATAN CALON PELATIH PROGRAM PRA
PERKHIDMATAN BAGI SESI JULAI 2023 BOLEH DILAKSANAKAN MULAI JUN
2023 PADA PUKUL 9.00 PAGI.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila emel di alamat
praperkhidmatan@moh.gov.my.